MINERAIS, Ver o Invisible

jueves, 8 de septiembre de 2022

MINERAIS Ver o Invisible

A Área de Infraestruturas de Investigación da USC e o Museo de Historia Natural da USC desenvolven investigación mineralóxica desde máis de 20 anos. A necesidade de promocionar esta investigación e a celebración do Ano Mineralóxico Internacional 2022 dedicado a René Haüy, pai da Mineraloxía e a Cristalografía, motivaron a presentación dun proxecto ao Consello Social da USC para divulgar e investigar en mineraloxía.

A concesión do proxecto da lugar á organización de obradoiros mineralóxicos, saídas ao campo, conferencias e unha gran exposición. Estas actividades permitirán achegar á sociedade os últimos avances sobre investigación mineralóxica desenvolvidos desde a USC en Galicia.

MINERAIS Ver o Invisible cuenta con varias líneas de actuación: talleres, salidas al campo, conferencias, presencia en eventos científicos y una exposición mineralógica en el incomparable marco del Pazo de Fonseca. Entre el amplio elenco de colaboradores deseamos destacar al Grupo Mineralóxico e Xeolóxico Galego que realizará tres talleres y dos salidas de campo, además de su colaboración en otros niveles del proyecto. Para más información sobre todos los aspectos de la programación no tenéis mas que seguir los enlaces.


Colección de Modelos Cristalográficos de René Just Haüy, en el Museo de Ciencias Naturales de Santiago de Compostela.
(Número de fotografías: 7. Clic en la foto para ver secuencia)